Werkgroep Molens
Jaarverslag Werkgroep Molens 2015-2016.


WERKGROEP MOLEN.
De werkgroep Molen heeft ook het afgelopen jaar weer goed samen kunnen werken met de drie Molenaars van “De Leest”.
13-09-2015 Monumentendag: Molenaar Dorus de Leest liet die dag de wieken draaien, en het koortje van onze heem de “Heemkundjes” brachten onder leiding van Hans Kempe Brabantse liederen ten gehore. Met een artikel en een foto in de krant werden zij in het zonnetje gezet. Erfgoed Brabant organiseerde dit jaar een cursus Molengids. Ons werkgroep lid, Peter Bindels, heeft de cursus met goed gevolg doorlopen en mag zich nu Molengids noemen! Peter kan nu de molenaars met rondleidingen ondersteunen, en mag ook op andere molens rondleidingen verzorgen.
Het scholenproject 2016: Een zevental Laarbeekse scholen hebben met groep 6 ingeschreven voor deze jaarlijks terugkerende activiteit. 200 kinderen met de nodige begeleiders mochten wij volgens een ingepland rooster verwelkomen. Molenaar Jan Tielemans gaf per groepje uitleg, en klom met hen tot boven in de molen. Leden van de werkgroep verzorgden voor de andere kinderen de spelletjes en een foto opdracht rond de molen.
De Torendag 2016: De Torendag op Hemelvaartsdag in de molen, is wegens te weinig belangstelling komen te vervallen. Als alternatief is dit jaar gekozen om de Kerk, Grot, en de Oorlogsgraven in Mariahout in de ”Torendag” route op te nemen. Met de medewerking van het Parochie bestuur en meerdere vrijwilligers blijkt deze keuze zeker voor herhaling vatbaar.
14 en 15 mei 2016 Nationale Molendagen: Op beide dagen was de molen te bezoeken, zaterdags werden er in de molen gratis pannenkoeken aangeboden en op zondag werden door Peter Bindels rondleidingen gegeven.
De molenaars van “De Leest” hebben van de gemeente Laarbeek toestemming gekregen om samen met Brouwerij Café een lunch + bezoek aan de molen te organiseren.
Ook de rolstoel vierdaagse door zorgcentrum Franciscushof, heeft gebruikt gemaakt van de molen.
Molen “De Leest” wordt door de molenaars goed maalwaardig gehouden, ook dit jaar is er weer ±1500 kg tarwe voor veevoer gemalen. Het afgelopen jaar hebben in totaal een 611 mensen een bezoek gebracht aan de molen. Op de as van de wieken zit een teller, waardoor de omwentelingen registreert worden en door de molenaars nauwgezet worden bijgehouden. Het afgelopen jaar kwam men tot 120.000 omwentelingen. Gedurende dit jaar zijn de molenaars samen 480 uur op de molen in touw geweest. Molenaar Willy de Vocht is wegens familie omstandigheden een half jaar uit de running geweest. Met zijn 80 jaar werkt hij nog steeds met hart en ziel op molen “De Leest”. Werkgroep molen, Henny van der Aa