NieuwsExtra Algemene Ledenvergadering
Op 8 juni a.s. wordt er een extra Algemene Ledenvergadering gehouden in Zaal De Koekoek om 20.00 uur. Agendapunten zijn o.a.: wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement en mogelijke aankoop heemhuis.

Wiki Links
Op onze website heeft men via "wiki links" toegang tot meer dan 40 artikelen met informatie over Lieshout en Mariahout.

Nieuwe uitgaven Krantenknipselboeken verschenen
Er zijn weer twee nieuwe krantenknipselboeken uitgekomen. Het zijn boeken over de periode januari 1956 tot en met juni 1957 en van juli 1957 tot juni 1958. Verkrijgbaar op de heemkamer voor 12,50 per stuk.

Nieuwe uitgave Werkgroep Dialecten verschenen
Er is een nieuw boekje verschenen van Werkgroep Dialecten. Dit boekje bevat spreekwoorden en gezegden uit Lieshout en Mariahout. Verkrijgbaar op de heemkamer voor 5,00.