Nieuws300 jaar Bavaria
In verband met het 300-jarig bestaan van Bavaria zal de schrijfclub van de KBO interviews gaan houden met mensen die bij Bavaria werken of gewerkt hebben. Hun verhalen worden gebundeld in een boekje dat te koop wordt aangeboden tijdens de tentoonstelling die in ons Heemhuis wordt gehouden bij de jubileumviering eind maart 2019.De Heemkundekring behoudt zich het recht voor teksten aan te passen.


Wiki Links
Op onze website heeft men via "wiki links" toegang tot meer dan 40 artikelen met informatie over Lieshout en Mariahout.

Nieuwe uitgaven Krantenknipselboeken verschenen
Er zijn weer twee nieuwe krantenknipselboeken uitgekomen. Het zijn boeken over de periode juli 1958 tot en met december 1959. Verkrijgbaar op de heemkamer voor 9,50 per stuk. Koopt u twee delen dan betaalt u 16,00.