Tijdschriften

D'n Effer


Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar.

Nieuwsbrief "Koerier van 't Hof"


Tijdschriften in de Heemkamer

Met diverse heemkundekringen in de omgeving hebben wij een ruilabonnement van tijdschriften. In ruil voor het toezenden van de Effer ontvangen wij tijdschriften van:



Bovendien ontvangen wij diverse tijdschriften zoals:



Al deze tijdschriften en mededelingenbladen liggen voor u ter lezing in de heemkamer. U bent daar elke woensdag van harte welkom. De koffie staat klaar.

De redactie