Werkgroep Molens
Jaarverslag Werkgroep Molens 2019.


WERKGROEP MOLENS.
In verband met het 200-jarig bestaan van molen Vogelenzang is er op 25 augustus jl. een geweldig feest geweest. Wethouder Slaets opende de feestelijkheden die werden opgeluisterd door het Gilde en de Harmonie. De molen is voortaan voorzien van een kleine pantry en een toilet voor de bezoekers. Ook is de molen opgenomen in de Van Gogh fietsroute. Werkgroep molens