Studiegroep Archelogie


  • Veel informatie over ons verleden ligt verborgen in de bodem, het ‘bodemarchief’.

  • Deze studiegroep doet bodemonderzoek, als ze interessant archeologisch materiaal verwacht en als het ‘bodemarchief’ wordt bedreigd.

  • Zoals bij bouwactiviteiten.

  • De studiegroep Archeologie wordt dan echt actief.

  • De leden beginnen met bodemonderzoek, gewapend met archeologisch gereedschap, onder leiding van professionele archeologen.

  • De leden documenteren het materiaal uit de vindplaatsen nauwkeurig. Zij brengen de vindplaatsen in kaart en daarna kan de bouwer beginnen.

  • De geschiedenis van ons heem wordt er een stuk rijker van. De studiegroep publiceert over de vondsten en houdt tentoonstellingen.[Terug]