Studiegroep Historische Documenten


Verzamelt en bestudeert oude geschriften, inventariseert hieruit beelden en/of gebeurtenissen uit het verleden en publiceert de heemkundig interessante zaken die betrekking hebben op het Lieshout en Mariahout.

Enkele hoogtepunten:

[Terug]