Studiegroep Toponiemen


De studiegroep onderzoekt de taalkundige en historische oorsprong van de namen van:

De studiegroep verzamelt deze gegevens systematisch en probeert de betekenis van de namen te achterhalen.

Zij tracht de oude veldnamen te koppelen aan bekende percelen om een beeld op te bouwen van het heemgebied in vroeger dagen.


[Terug]